Archive for April, 2020

Open Brief – Brabant zegt NEE tegen FvD

Thursday, April 23rd, 2020

Graag vragen we aandacht voor onderstaande Open Brief. Bedoeling is dat we daarmee  deelname van het Forum voor Democratie aan het Nord-Brabantse provinciebestuur helpen voorkomen. Als Antifa Brabant hebben we eerder al een oproep gedaan om tegen die ontwikkeling in actie te komen. Zie https://antifabrabant.noblogs.org/post/2020/03/07/fascisten-in-provinciebestuur-laat-het-niet-toe/ In het verlengde daarvan plaatsen we nu dan ook deze  brief van We Are 1. Verdere verspreiding wordt gewaardeerd!

Zie ook het event op Facebook: https://www.facebook.com/events/2982640125133867/

Open Brief – Brabant zegt NEE tegen FvD

WEARE 1 roept op tot het sturen van onderstaande open brief aan zoveel mogelijk CDA- politici en leden., d.m.v. e-mail en social media.

Geachte lezer,

Het Forum voor Democratie (FvD) dreigt deel uit te gaan maken van het provinciebestuur van Noord Brabant. Ook het CDA, uw partij zal van het beoogde provinciebestuur deel uit gaan maken. U bent als CDA-lid in de gelegenheid zich hierover uit te spreken. Wij vragen u met klem om zich tegen deze coalitie en daarmee tegen deelname van het FvD aan het provinciebestuur uit te spreken.

Dit vragen wij om de volgende reden:

Het FvD is niet zomaar een partij. De standpunten van aanvoerder Baudet getuigen van een antidemocratische houding. Keer op keer trekt hij de gelijkwaardigheid van mensen in twijfel. Uitspraken over een ‘boreale Europa’, over ‘homeopathische verdunning’ van de bevolking vanwege ‘massa-immigratie’ hebben een racistische insteek. Een partij waarvan de leider dit gedachtegoed uitdraagt, is een partij waarvan de principes haaks staan op het gelijkheidsbeginsel, zoals dat bijvoorbeeld ook in artikel 1 van de Grondwet is geformuleerd. Met deelname van die partij aan het provinciebestuur komt dat gelijkheidsbeginsel in Brabant in gevaar. Partijen voor wie dat grondwettelijk gegarandeerde gelijkheidsbeginsel cruciaal is horen hier geen medewerking aan te verlenen.

Het FvD maakt maatregelen op rationele grondslag onmogelijk. In stellingnames rond klimaat, landbouw, stikstof en dergelijke laat het Forum keer op keer blijken dat ze niet alleen wetenschappelijke onderbouwing schuwt en wetenschappelijk inzicht negeert, maar deze ook verdacht maakt en ondermijnt. Zo is de aanpak van serieuze problemen zoals klimaat en vervuiling onmogelijk.

Het FvD behandelt mensen met wie ze het oneens is, niet als gewaardeerde opponenten, maar als vijanden. Uitspraken van leider Baudet wijzen keer op keer in die richting. Deelname van dit Forum aan welk openbaar bestuur dan ook staat garant voor ruzie, en is een stap in de richting van een staatsbestel waar andersdenkenden te vrezen hebben voor censuur, beroepsverbod en erger. Aan deze ontwikkeling dient het CDA geen medewerking te verlenen. De gedoogcoalitie met de PVV van geert Wilders zou dat betreft toch als een indringende waarschuwing hebben moeten dienen: dit nooit weer.

Ter wille van een rationele aanpak van problemen, ter wille van de vrijheid en de verdraagzaamheid, maar boven alles ter wille van de gelijkwaardigheid van mensen, vragen wij u dan ook: zegt u alstublieft NEE tegen een coalitie met het FvD!

Met vriendelijke groet,

WE ARE 1

(more…)