Archive for March, 2022

Noise protest against FvD 11 March Tilburg – UPDATES / Important info

Thursday, March 10th, 2022

Noise protest against FvD 11 March Tilburg – UPDATES / Important info

1 Come to the pre-assembly meeting point. Please, do NOT go to the action location by yourself!Kom naar het voorverzamelpunt.

2 Important info in case of arrest

1 When you come – go to the pre-assembly point. Do NOT go to Van der Valk directly by yourself. In this way, we hope to prevent dangerous situation. Together we are stronger.

Entrance of the Leijpark, At the corner of Ringbaan-Zuid and Professor Van Buchemlaan, at the Maria-and-child-statue.

Can be reached by bus: line 142 or 143, bus stop Prof. van Buchemlaan, walk back from the busstop in the direction from where the bus came.

We assemble at 19.00 hour; on 19.10 we will start walking together to the location. Be on time. That means not too late but not too early either.

2 We announced out action openly, but we did not notify the municipality officially. This makes the risk of trouble with the police somewhat larger. We took some precautions:

Our lawyer is Willem Jebbink. He can be reached on the evening of the action from 19 hour to 21.30 hour. Telephone number: 316 5579 1837

We have a legal team, or AG. They are on stand-by for us at the evening of the action. Telephone number: 31687729278 (more…)

Lawaaiprotest tegen FvD 11 maart Tilburg – UPDATES/ Belangrijke info

Thursday, March 10th, 2022

Lawaaiprotest tegen FvD – UPDATES/ Belangrijke info

1 Kom naar het voorverzamelpunt. Ga NIET op eigen houtje rechtstreeks naar de actieplek!

2 Belangrijk om te weten in geval van arrestatie.

1 Als je komt: kom naar het verzamelpunt. Ga dus NIET rechtstreeks naar Van der Valk. Dat voorkomt onveilige situaties, samen staan we ook dan sterker. Het verzamelpunt is:

Ingang van het Leijpark, Hoek Ringbaan-Zuid – Professor Van Buchemlaan, bij het beeld van Maria-en-kind aldaar. Te bereiken via buslijn 142 of 143, halte Prof. van Buchemlaan, vana de halte teruglopen langs de weg in de richting vanwaar de bus kwam.

We verzamelen om 19 uur, en gaan om 19.10 lopen naar de locatie. Wees op tijd. Dat wil zeggen: niet te laat maar ook niet veel te vroeg.

2 We hebben onze actie openlijk aangekondigd maar niet aangemeld bij de gemeente. Dat maakt de kans dat politie moeilijk doet wat groter. We hebben voorzorgen genomen:

Onze advocaat is Willem Jebbink. Die is op de avond van de actie bereikbaar vanaf 19 uur tot 21.30 uur. Telefoonnummer: 316 5579 1837

– We hebben een arrestantengroep ofwel AG. Die staat op de avond van de actie voor ons klaar. Telefoonnummer: 31687729278 (more…)

11 March 2022, Tilburg: noise protest against FvD!

Tuesday, March 8th, 2022

11 March, Tilburg: noise protest against FvD! Come all!

Friday evening, 11 March, Forum voor Democray (FvD) intends to have a Theater Tour event, a meeting as part of their election campaign.

FvD is a fascist organization that has to be fought and opposed, not facilitated. FvD promotes racism, sows contempt for women and sows hatred against queer people. FvD intimidates opponents and systematically threatens everybody’s well-being and lives by spreading lies about climate and corona.

We, antifascists in Tilburg, do not intend to take this lying down. We will not passively watch fascism grow and do nothing while it manifests itself in Tilburg in an organized way. We call for action in the form of a noise protest. Take your pots and pans, your whistles and vuvuzelas, rattles and whatever makes a hell of a noise, use your full throat if you can, and make yourself heard against fascism!

Time and location:

Friday, 11 March 2022, 19.30 hour

Van der Valk Hotel Tilburg, Dokter Bloemenlaan 8, Tilburg

Assemble beforehand:

19.00 hour

Entrance of the Leijpark, At the corner of Ringbaan-Zuid and Professor Van Buchemlaan, at the Maria-and-child-statue.

Can be reached by bus: line 142 or 143, bus stop Prof. van Buchemlaan, walk back from the busstop in the direction from where the bus came.

We will take off from the assembly place at 19.10 hour and walk to the location.

Whether you come to the assembly point or straightaway to Van der Valk: come strictly on time, but do not hang around beforehand. If possible, do not come by yourself but together with others. Look out for one another. Keep each other safe.

We did not officially notify the municipal authorities of our action: we think that we have every right to protest against fascism, whenever and wherever we want. We refuse to be put in the bureaucratic grnder through which the municipality thinks they can limit or even rebuff us.

Lawyer Willem Jebbink  is ready at the telephone in case p[eople get into trouble with the authorities. +31(0)6 5579 1837

Spread this call-out! Not just through Signal and relevant app groups. Not just through e-mail and mailing lists and Discord. Put it on websites and social media as well! We seek maximal outreach, maximal participation. Spread the call-out further, no holds barred!

The info about the action is not definitive and may be changed. Best check our website shortly before the action for possible changes and updates.

With antifascist greeting,

Antifa Brabant

https://https://antifabrabant.noblogs.org/

antifabrabant@riseup.net

11 maart 2022, Tilburg: lawaaiprotest tegen FvD!

Tuesday, March 8th, 2022

11 maart, Tilburg: lawaaiprotest tegen FvD! Komt allen!

Vrijdagavond 11 maart houdt het Forum voor Democratie (FvD) in Tilburg een Theater Tour bijeenkomst in het kader van haar verkiezingscampagne.

Het FvD is een fascistische organisatie die bestreden, niet gefaciliteerd dient te worden. Het FvD propageert racisme, voedt minachting voor vrouwen en zaait haat tegen queer mensen. Het FvD intimideert tegenstanders en bedreigt systematisch ieders welzijn en leven door leugens te verspreiden over klimaat en corona.

Wij, antifascisten in Tilburg, zijn niet van plan lijdzaam toe te zien hoe in Tilburg het fascisme zich openlijk en georganiseerd manifesteert. Wij roepen daarom op tot actie in de vorm van een lawaaiprotest. Neem potten en pannen fluitjes en vuvuzela’s, ratels en wat verder maar herrie maakt mee, zet een keel op als je kunt, en laat je horen tegen fascisme!

Tijd en plaats:

Vrijdag 11 maart 2022, 19.30 uur

Van der Valk Hotel Tilburg, Dokter Bloemenlaan 8, Tilburg.

Voorverzamelen: 19.00 uur.

Ingang van het Leijpark, Hoek Ringbaan-Zuid – Professor Van Buchemlaan, bij het beeld van Maria-en-kind aldaar.

Te bereiken via buslijn 142 of 143, halte Prof. van Buchemlaan, vana de halte teruglopen langs de weg in de richting vanwaar de bus kwam.

We vertrekken van het voorverzamelpunt om 19.10 en lopen naar de lokatie.

Of je nu rechtstreeks naar Van der Valk komt of naar het voorverzamelpunt: kom strak op tijd, maar ga niet ruim van te voren er al rondhangen. Kom zo veel mogelijk samen, niet alleen. Let op elkaar, zorg voor elkaars veiligheid..

Willem Jebbink staat als advocaat telefonisch paraat voor het geval mensen in moeilijkheden raken met het gezag: +31(0)6 5579 1837

Verspreid deze oproep! Niet alleen via Signal en relevante app-groepen , niet alleen via e-mail, mailinglijsten en Discord. Ook op websites en sociale media! We zoeken maximaal bereik, maximale opkomst. Verspreid de oproep dus ongeremd verder!

We hebben de actie niet aangemeld bij de gemeente: we vinden dat we het volste recht hebben om waar en wanneer wij dat willen tegen fascisme te protesteren. We weigeren door de bureaucratische gehaktmolen gehaald te worden waarmee de gemeente ons denkt te kunnen inperken of afpoeieren.

De gegevens over de actie zijn onder voorbehoud. Check onze website kort voor de actie voor eventuele wijzigingen en aanvullingen.

Met antifascistische groet,

Antifa Brabant

https://https://antifabrabant.noblogs.org/

antifabrabant@riseup.net

Oproep: schrap het komende verkiezingsfeest van Forum voor Democratie in Tilburg!

Saturday, March 5th, 2022

Oproep: schrap het komende verkiezingsfeest van Forum voor Democratie in Tilburg!

Forum voor Democratie wil op 11 maart 2022 in Tilburg een campagnefeest houden in Van der Valk Hotel Tilburg, ongetwijfeld met het oog op komende gemeenteraadsverkiezingen. Antifa Brabant, een groep van antifascisten in Tilburg, roept op tot protest.
Om te beginnen vragen we mensen om Van der Valk Tilburg te vragen om het Forum-evenement te cancelen. Dat kan door onderstaande tekst over te nemen en naar Van der Valk te mailen. Zelf doen we dat ook. Natuurlijk kun je naar eigen inzicht deze tekst aanpassen, of zelf een passende tekst maken en sturen.

De mail kan naar tilburg@valk.nl  Bellen kan ook: 013 8000 800 En Twitter: @vdValkHotels

We vinden het leuk als je ons even laat weten dat je ze gemaild hebt, en wat hun eventuele reactie is. Wij zijn bereikbaar via antifabrabant (at) riseup.net

Aan de slag! GEEN fascistische samenkomst in Tilburg, niet bij Van der Valk en ook niet elders!

Antifa Brabant


Tilburg, 5 maart 2022

Beste mensen van Van der Valk Hotel Tilburg

Wij hebben vernomen dat Forum voor Democratie (FvD) op 11 maart 2022, komende vrijdag dus, een evenement houdt in Hotel van der Valk in Tilburg. Wij vinden het een zeer slechte zaak dat FvD van uw bedrijf de gelegenheid krijgt om haar extreem-rechtse opvattingen en praktijken te helpen verspreiden. Wij vragen u met klem om uw medewerking aan dit evenement op te zeggen en de bijeenkomst geen doorgang te laten vinden in uw bedrijf.

Het Forum is een extreem-rechtse partij met fascistische opvattingen en praktijken, vol met haat tegen zwarte mensen en minachting voor vrouwen. Jongeren van de partij verspreidden app-berichten vol antisemitisme en homohaat. De partij propageert haat tegen migranten, vluchtelingen en mensen van niet-Europese herkomst. Leider Baudet streeft openlijk een ‘boreaal’, wit Nederland en Europa na, en schermt met spookbeelden als ‘omvolking’, ‘massa-immigratie’ en ‘homeopathische verdunning’ om te suggereren dat de samenleving door de aanwezigheid van niet-witte mensen bedreigd wordt. Zo zaait Baudet racistische haat.

De partij brengt gezondheid en mensenlevens in gevaar door het gevaar van COVID te ontkennen en te ageren tegen vaccinatie, zoals ze ook de klimaatproblemen ontkent. Door niet-gevaccineerden op een lijn te zetten met vervolgde joden tijdens de nazi-bezetting, relativeert ze de Holocaust. De partij kiest voor de autoritaire nationalistische president Poetin en diens aanvalsoorlog in Oekraïne, zoals ze een autoritair nationalisme propageert in Nederland zelf, een fascisme dat vrijheid, gelijkwaardigheid en gezondheid van mensen in gevaar brengt.

Leider Baudet onderhoudt internationaal vriendschappelijke contacten met fascisten. Tekenend is dat hij zijn proefschrift destijds aangeboden heeft bij Le Pen, fascistisch leider in Frankrijk Tegenspraak beantwoordt de partij met dreigementen en intimidatie, oproepen linkse docenten te verklikken, weerman Gerrit Hiemstra te willen ontslaan omdat die klimaatverstandige inzichten verspreidt en tribunalen voor te stellen om politici te straffen voor beleid waar Baudet het niet mee eens is. Ook uit deze houding blijkt haar dictatoriale neiging, haar fascistische karakter.

Samenvattend: Thierry Baudet is een extreem-rechts politicus, zijn Forum voor Democratie is een fascistische organisatie. Dit hoort geen enkele ruimte te krijgen voor het verspreiden van haar gevaarlijke en gewelddadige politiek, ook niet in Van der Valk Tilburg. Wie het Forum faciliteert in haar activiteiten, maakt zich daar medeplichtig aan. Bij deze roepen we Van der Valk op om deze medeplichtigheid stop te zetten en het Forum-feest op 11 maart in haar Tilburgse vestiging alsnog en per direct af te zeggen.

Met groet,

Antifa Brabant