Antifa Brabant

2020/05/06

Ongehoorzaam aan fascisten!

Filed under: General — Tags: , — antifabrabant @ 14:29

Uit: https://www.grutjes.nl/2020/05/wie-herdenkt-ons/

Genoeg

CDA, VVD en Lokaal Brabant, collaboreer niet met extreemrechts. Neem afstand van de FvD. Er is geen twijfel over het feit dat deze partij zich regelmatig en structureel racistisch uit, en extreemrechtse complottheorieën verspreidt. Ze heeft geen enkel respect voor onze grondwet en mensenrechten, voor vrouwen, andersdenkenden of minderheden. Het is een gotspe om de partij te laten regeren over mensen die ze zelf verafschuwt.
Zolang u deze afstand niet neemt:

Wij weigeren uw coalitie elke steun, vertrouwen of medewerking. Wij werken niet mee aan de ondermijning van democratie, rechtsstaat en mensenrechten, die uw coalitie met extreemrechts ongetwijfeld ten gevolge zal hebben – sterker nog, die ze nu al heeft, doordat u totalitair en racistisch gedachtegoed normaliseert door de FvD als normale partner te aanvaarden.

Laat er geen twijfel zijn over waar wij zelf staan:

We zweren dat we niet zullen gehoorzamen aan fascisten, of aan wie collaboreert met fascisten.
Toen niet, nu niet, nooit.

Zoals Remco Campert prachtig uitdrukte: verzet begint met iets kleins.

Laat dat voor ons dan dit zijn:
#Ongehoorzaam aan fascisten

Sluit je bij onze pledge aan. Deel dit verhaal, en gebruik de hashtag #ongehoorzaam.

Brabant Ongehoorzaam

Dit zijn de slotpassages uit ‘Wie Herdenkt Ons’, een uitvoerig en indringend artikel op de website Grutjes. Lees het vooral helemaal via: https://www.grutjes.nl/2020/05/wie-herdenkt-ons/ Daar zie je ook remco Campert het gedicht voordragen waar het artikel naar verwijst.

Ook belangrijk om verder te verspreiden: de bijbehorende Facebookpagina Ongehoorzaam: https://www.facebook.com/OngehoorzaamAanExtreemRechts/

2020/04/23

Open Brief – Brabant zegt NEE tegen FvD

Filed under: General — Tags: , , — antifabrabant @ 02:19

Graag vragen we aandacht voor onderstaande Open Brief. Bedoeling is dat we daarmee  deelname van het Forum voor Democratie aan het Nord-Brabantse provinciebestuur helpen voorkomen. Als Antifa Brabant hebben we eerder al een oproep gedaan om tegen die ontwikkeling in actie te komen. Zie https://antifabrabant.noblogs.org/post/2020/03/07/fascisten-in-provinciebestuur-laat-het-niet-toe/ In het verlengde daarvan plaatsen we nu dan ook deze  brief van We Are 1. Verdere verspreiding wordt gewaardeerd!

Zie ook het event op Facebook: https://www.facebook.com/events/2982640125133867/

Open Brief – Brabant zegt NEE tegen FvD

WEARE 1 roept op tot het sturen van onderstaande open brief aan zoveel mogelijk CDA- politici en leden., d.m.v. e-mail en social media.

Geachte lezer,

Het Forum voor Democratie (FvD) dreigt deel uit te gaan maken van het provinciebestuur van Noord Brabant. Ook het CDA, uw partij zal van het beoogde provinciebestuur deel uit gaan maken. U bent als CDA-lid in de gelegenheid zich hierover uit te spreken. Wij vragen u met klem om zich tegen deze coalitie en daarmee tegen deelname van het FvD aan het provinciebestuur uit te spreken.

Dit vragen wij om de volgende reden:

Het FvD is niet zomaar een partij. De standpunten van aanvoerder Baudet getuigen van een antidemocratische houding. Keer op keer trekt hij de gelijkwaardigheid van mensen in twijfel. Uitspraken over een ‘boreale Europa’, over ‘homeopathische verdunning’ van de bevolking vanwege ‘massa-immigratie’ hebben een racistische insteek. Een partij waarvan de leider dit gedachtegoed uitdraagt, is een partij waarvan de principes haaks staan op het gelijkheidsbeginsel, zoals dat bijvoorbeeld ook in artikel 1 van de Grondwet is geformuleerd. Met deelname van die partij aan het provinciebestuur komt dat gelijkheidsbeginsel in Brabant in gevaar. Partijen voor wie dat grondwettelijk gegarandeerde gelijkheidsbeginsel cruciaal is horen hier geen medewerking aan te verlenen.

Het FvD maakt maatregelen op rationele grondslag onmogelijk. In stellingnames rond klimaat, landbouw, stikstof en dergelijke laat het Forum keer op keer blijken dat ze niet alleen wetenschappelijke onderbouwing schuwt en wetenschappelijk inzicht negeert, maar deze ook verdacht maakt en ondermijnt. Zo is de aanpak van serieuze problemen zoals klimaat en vervuiling onmogelijk.

Het FvD behandelt mensen met wie ze het oneens is, niet als gewaardeerde opponenten, maar als vijanden. Uitspraken van leider Baudet wijzen keer op keer in die richting. Deelname van dit Forum aan welk openbaar bestuur dan ook staat garant voor ruzie, en is een stap in de richting van een staatsbestel waar andersdenkenden te vrezen hebben voor censuur, beroepsverbod en erger. Aan deze ontwikkeling dient het CDA geen medewerking te verlenen. De gedoogcoalitie met de PVV van geert Wilders zou dat betreft toch als een indringende waarschuwing hebben moeten dienen: dit nooit weer.

Ter wille van een rationele aanpak van problemen, ter wille van de vrijheid en de verdraagzaamheid, maar boven alles ter wille van de gelijkwaardigheid van mensen, vragen wij u dan ook: zegt u alstublieft NEE tegen een coalitie met het FvD!

Met vriendelijke groet,

WE ARE 1

(more…)

2020/03/10

AFGELAST! DEMO in Amsterdam tegen de oorlog tegen migranten in het Griekse grensgebied CANCELLED!

Filed under: General — Tags: , , — antifabrabant @ 17:35

Oproep, overgenomen van https://www.indymedia.nl/node/47516

Zie ook de Facebook-event, https://www.facebook.com/events/641685766651370/

AFGELAST!

DEMONSTRATIE tegen de oorlog tegen migranten in het Griekse grensgebied
Zaterdag 14/3, 14.00 uur
Dam, Amsterdam

[English below] (more…)

2020/03/07

Fascisten in provinciebestuur? Laat het niet toe!

Filed under: General — Tags: — antifabrabant @ 14:16

Fascisten dreigen deel uit te gaan maken van het provinciebestuur in Noord-Brabant. Dat kunnen we niet zomaar laten gebeuren. Als deze stap wordt gezet, dan staat na landelijke verkiezingen de weg nog wijder open voor deelname van fascisten aan de komende regering. Het is zaak dat hier actie tegen komt, snel en fel. Er is echt meer nodig dan vriendelijke verzoekjes aan het CDA om alsjeblieft niet met Forum voor Democratie in zee te gaan. (more…)

2020/01/03

Open Brief aan JS Brabant: Niet borrelen met extreem-rechts!

Filed under: General — Tags: , , , , — antifabrabant @ 17:03

Op 23 januari houden de Jonge Socialisten Brabant (JS Brabant) samen met de jongerenclub van Forum voor Democratie JFVD in Tilburg samen een bijeenkomst: de Buiten de Bubbel Borrel.(1) Antifa Brabant is van mening dat hiermee het Forum voor Democratie met haar fascistische denkbeelden ten onrechte behandeld wordt als een doodgewone politieke organisatie met wie je gezellig kunt gaan borrelen. Deze normalisering van fascistische organisatie en gedachtengoed dient te worden bestreden. Geen boreaal geborrel, maar strijd tegen fascisme in al haar vormen.

Daarom stelde Antifa Brabant onderstaande brief op. Deze wordt verstuurd aan JS Brabant. Hiermee vragen we aan JS Brabant om niet met deze borrel door te gaan. We vragen mensen om zelf ook soortgelijke brieven op te sturen. Je kunt onderstaande brief overnemen en naar eigen inzicht bewerken om vervolgens op te sturen. Je kunt bijvoorbeeld ‘wij’ vervangen door ‘ik’ als je de brief persoonlijk verstuurt. We hopen dat JS brabant snel besluit omgeen bijdrage te leveren aan het normaliseren van fascisme, en dus aan deze borrel niet deel te nemen.

Stuur je brief aan: jsbrabant@js.nl

Het is aardig, maar absoluut geen must, als je ons een kopietje stuurt, via CC of BCC. Ons mailadres vind je in onze contactinformatie.

Antifa Brabant

Noot:

(1) https://brabant.js.nl/evenement/jfvd-x-js-buiten-je-bubbel-borrel/

——

Tilburg/Eindhoven, 3 januari 2020

Beste mensen van de Jonge Socialisten,

Recent is ons ter ore gekomen dat de Jonge Socialisten een “buiten je bubbel borrel” gepland hebben met de jongeren afdeling van de FVD. Wij jullie met klem om je terug te trekken uit dit evenement.

De normalisering van extreemrechts in Nederland is een serieus probleem waar we al jaren mee kampen. Partijen als de FVD en de PVV groeien maar door met hun extreem-rechtse ideeën. Dit omdat de gewone mens kampt met problemen die voortkomen uit tekortkomingen van onze neoliberale overheid. Zij worden voorgelogen door deze met racistische en gevaarlijke ideeën.

Door een borrel te houden met een dergelijke partij worden deze ideeën genormaliseerd. Wij moeten alles doen wat we kunnen om te zorgen dat de extreme en valse ideeën die bij de FvD aan de orde van de dag zijn niet de ideeën worden waarmee we ons land gaan leiden.

In deze tijden van onzekerheid is het belangrijker dan ooit dat we niet alleen mensen die in Nederland wonen, maar ook mensen die in Nederland toevlucht zoeken voor oorlog, geweld en armoede zo goed als wij kunnen, helpen. De ideeën van bijvoorbeeld de FvD zijn het omgekeerde: laat ze maar stikken. Partijen als de FvD zorgen voor de demonisering van gemarginaliseerde groepen. Zo heeft Thierry Baudet bijvoorbeeld gezegd “er is een reden waarom alle Nobelprijswinnaars blank zijn.” Hiermee suggereert hij dat donkere mensen minderwaardig zijn. Ook zei hij dat hij “niet wil dat Europa afrikaniseert” en dat hij wil dat Europa “dominant blank blijft”. Dan is onversneden racistisch. Dat verdient bestrijding, geen gezellig geborrel.

Het lijkt ons daarom ook belangrijk dat jullie, als Jonge Socialisten, jullie terugtrekken uit dit evenement. Waar de Jonge Socialisten voor staan staat lijnrecht tegenover de ideeën van de FvD. We vragen jullie dan ook om niet te gaan, om op die manier de normalisering van extreemrechts niet verder te helpen maar juist tegen te gaan. Daarom verzoeken wij jullie met klem om jullie terug te trekken uit deze borrel.

Met vriendelijke groet,

Antifa Brabant

https://antifabrabant.noblogs.org

Hier is… Antifa Brabant

Filed under: General — Tags: — antifabrabant @ 02:50

Welkom! Dit is de website van Antifa Brabant, een netwerk van antifascisten in  Eindhoven, Tilburg en omstreken. Hiermee krijgt AFA Noord-Brabant eindelijk een vervolg. De oude no-blogs-website die daar bij hoort, wordt niet meer bijgehouden. Wat je daar zou zoeken, ga je vanaf nu hier vinden.

Contactgegevens vind je rechtsboven, op de ‘Contact’-pagina’ onder Info.

Binnenkort meer.

Powered by R*